Stikkord: GBWhatsApp

Den mest populære kopien av WhatsApp Plus er GBWhatsApp, men det er mer enn én kopi med navnet GB WhatsApp.

Den ene er GB WhatsApp Pro for Alex Mods-utvikler.

den neste er HeyMods WhatsApp, og den siste er GB WhatsApp for Omar Atanafs Hawak.

Alle disse kopiene har samme navn, men de er forskjellige i funksjonene de tilbyr.

Alle GBWhatsApp-kopier er anti-forbud, de gir deg god kontroll over personvernet ditt i WhatsApp.

I tillegg kan du endre appen til mørk modus.

og du kan endre temaet på startskjermen og samtaleskjermen.

Report Problem

Problems and Solutions