Användningspolicy

Du måste godkänna dessa villkor eller bestämmelserna i Användningspolicy för att få tillgång till, bläddra i och/eller använda denna webbplats. Om dessa bestämmelser inte godkänns måste du lämna platsen.

Först: tillgång till webbplatsen

 • Det är tillåtet att gå in på sidan tillfälligt, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller redigera sidan utan föregående meddelande.
 • Vi kommer inte att hållas ansvariga om sidan inte fungerar av någon anledning vid någon tidpunkt eller under någon period.
 • På vår webbplats samlar vi in ​​och använder personlig information enligt den integritetspolicy som anges på webbplatsen.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att förhindra din användning av sajten enligt vad arrangörerna ser som ett brott mot användningen av den tillhandahållna tjänsten.

För det andra: policy för Användningspolicy

Du får endast använda denna webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda webbplatsen om användningen inkluderar något av följande fall:

 • På något sätt bryter mot någon lag eller lokal, nationell eller internationell;
 • Att använda det är ett olagligt eller bedrägligt sätt eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt;
 • Ärekränkande, obscen, stötande, hatisk eller inflammatorisk någon;
 • Främja allt sexuellt explicit material eller diskriminering av något slag; Eller överföra eller orsaka överföring av oönskat eller obehörigt reklam- eller reklammaterial eller någon annan form av oönskat material (spam).

För det tredje: Användningspolicy för dataloggning

 • Vi kommer att övervaka innehållet på denna webbplats för att säkerställa att det följer dessa bestämmelser och att det inte påverkar klausulen om otillåten användning.
 • Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, övervaka förskottet, avvisa eller ta bort alla kommentarer som laddats upp, överförts eller på annat sätt placerats på webbplatsen.

För det fjärde: Immateriella rättigheter

 • Alla varumärken som nämns på webbplatsen är deras ägares egendom om inte annat meddelas. Denna webbplats är skyddad av upphovsrätt, varumärken, data och immateriella rättigheter. Du måste erkänna att dessa rättigheter är en del av webbplatsen och att dessa rättigheter förblir hos oss eller våra licensgivare.
 • Vi kommer inte att göra anspråk på äganderätt till något innehåll som du erbjuder eller tillhandahåller på webbplatsen.
 • Allt material som du laddar upp till webbplatsen anses inte vara konfidentiellt eller privat. Vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja detta innehåll till tredje part för alla ändamål.

För det femte: juridiskt ansvar

 • Vi ansvarar inte på något sätt för något innehåll, förluster eller skador av något slag som uppstår som ett resultat av att använda något innehåll.
 • Oavsett om det publiceras eller skickas via e-post, överförs eller tillhandahålls på denna webbplats på annat sätt.
 • Vi är inte ansvariga (vare sig i samband med avtalsbrott, vårdslöshet.
 • Antingen något annat ansvar som uppstår under eller i samband med din användning av webbplatsen) för alla åtgärder vi gör eller utför av någon som arbetar för oss
 • förutom i den mån detta ansvar inte är undantaget enligt lagen i kungariket Saudiarabien.
 • Du bekräftar att vi inte är ansvariga för säkerheten eller sekretessen för webbplatsen och all information som du tillhandahåller webbplatsen. Du är ansvarig för de risker som är förknippade med att använda Internet.
 • Vi är inte ansvariga för innehållet i dina kommentarer och inlägg som skickas, och det juridiska och moraliska ansvaret ligger helt på dig.

Sjätte: Användningspolicy om konfidentialitet och sekretess

Du kan se integritetspolicyn genom att klicka här .

Sjunde: Gällande lag och rättslig kompetens

Villkoren i detta avtal är föremål för lagarna i Storbritannien.

Report Problem

Problems and Solutions