Gebruiksbeleid

U moet akkoord gaan met deze voorwaarden of de bepalingen van het “Gebruiksbeleid” om deze website te openen, te bladeren en/of te gebruiken. Als deze bepalingen niet worden goedgekeurd, moet u het terrein verlaten.

Ten eerste: toegang tot de site

 • Het is toegestaan ​​om de site tijdelijk te betreden. We behouden ons het recht voor om de site zonder enige kennisgeving in te trekken of te wijzigen.
 •  Wij zijn niet verantwoordelijk als de site om welke reden dan ook, op enig moment of in een bepaalde periode niet werkt.
 • We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie volgens het privacybeleid dat op de site wordt vermeld. 
 • We behouden ons altijd het recht voor om uw gebruik van de site te voorkomen op basis van wat de organisatoren beschouwen als inbreuk op het gebruik van de geleverde service.

Ten tweede: Beleid voor ongeautoriseerd Gebruiksbeleid

U mag deze website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag de site niet gebruiken als het gebruik een van de volgende gevallen omvat:

 • Op enigerlei wijze enige wet of lokaal, nationaal of internationaal overtreden;
 • Gebruik het op een illegale of frauduleuze manier of heeft een illegaal of frauduleus doel of effect;
 • Lasterlijke, obscene, beledigende, hatelijke of opruiende personen;
 • Promoot seksueel expliciet materiaal of discriminatie van welke aard dan ook; 
 • Of ongewenste of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van ongewenst materiaal (spam) te verzenden of te laten verzenden.

Ten derde: Gebruiksbeleid voor gegevensregistratie

 • We zullen de inhoud van deze website controleren om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan deze bepalingen en dat deze geen afbreuk doet.
 • de clausule inzake onbevoegd gebruik.
 • We hebben het recht om, naar eigen goeddunken, de voortgang te controleren, opmerkingen die zijn geüpload, verzonden of anderszins.
 • op de site zijn geplaatst, te weigeren of te verwijderen.

Ten vierde: Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle handelsmerken die op de site worden vermeld, zijn eigendom van hun eigenaren, tenzij anders vermeld.
 •  Deze site wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.
 • en u moet erkennen dat deze rechten deel uitmaken van de site en dat deze rechten bij ons of onze licentiegevers blijven.
 • We claimen geen eigendom van enige inhoud die u aanbiedt of verstrekt op de site.
 •  Al het materiaal dat u naar de site uploadt, wordt niet als vertrouwelijk of privé beschouwd.
 • we hebben het recht om deze inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derden.

Ten vijfde: wettelijke verantwoordelijkheid

 • Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor inhoud, verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van inhoud.
 • ongeacht of deze is gepubliceerd of verzonden per e-mail, verzonden of op een andere manier op deze website is verstrekt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk (hetzij in verband met contractbreuk, nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de website) voor enige acties die
 • we doen of uitvoeren door een persoon die voor ons werkt.
 • behalve voor zover dat deze verantwoordelijkheid is niet uitgesloten volgens de wet van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.
 • U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of vertrouwelijkheid van de website en alle informatie die u aan de site verstrekt.
 •  U bent verantwoordelijk voor de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van internet.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw verzonden opmerkingen en berichten.
 • de wettelijke en morele verantwoordelijkheid ligt volledig bij u.

Ten zesde: Gebruiksbeleid over vertrouwelijkheid en privacy

U kunt het privacybeleid bekijken door hier te klikken

Ten zevende: Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op de voorwaarden in deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Report Problem

Problems and Solutions